להלן תנאי השימוש באתר לוח מודעות יד שנייה - רק שנייה
הגלישה באתר זה והשימוש כפופה להסכמתך כפי שנאמר בתקנון זה הכולל גלישה באתר / רישום באתר / או כל שימוש אחר באתר לצורך מטרתו בלבד. כמו כן, כל שימוש בתקנון מתכוון ללשון זכר וכולל גם לשון נקבה ולהיפך.

נא לקרוא בעיון את תקנון השימוש באתר לוח מודעות יד שנייה טרם שימושך באתר לוח מודעות יד שנייה.

התקנון באתר חלים על  כל תנאי שימוש כולל הנוספים או ספציפיים הם יכללו בנוסף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון האתר לוח מודעות יד שנייה.

הנך מאשר/ת את שימושך באתר על פי התנאים המפורטים בתקנון האתר לוח מודעות יד שנייה ומאשר/ת בזאת כי קראת והינך מסכים/ה לתנאים אלו. אם אתה או את אינם מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון האתר לוח מודעות יד שנייה , אנא הפסק/י לאלתר כל שימוש נוסף באתר לוח מודעות יד שנייה .
רישום לאתר: הינו לצורך שימוש למטרת שימוש שהאתר לוח מודעות יד שנייה משמש בלבד
כל שימוש אחר שלא לצורך שימוש שהאתר נועד בלבד ימחק
או צפוי להחסם,
אין לפרסם תוכן בעל זכויות יוצרים, או תוכן פוגעני!!
אסור בהחלט לפרסם כל תוכן בעל פרסומת (אלא ברשות בעלי האתר בלבד
בכתב רשום)

העלעת תמונות: אין להעלות תמונות בעלי זכויות יוצרים או תוכן מיני או פוגעני.
(תמונות בעל תוכן פרסומי ניתן רק ברשות בכתב לבעלי האתר לוח מודעות יד שנייה )

קישורים חיצונים: אין להוסיף או להעלות או לשנות סרטון מיוטיוב בעל תוכן פרסומי או פוגעני
(סרטון בעל תוכן פרסומי ניתן רק ברשות בכתב לבעלי האתר לוח מודעות יד שנייה )

טלפונים וסלולרי: אין בעלי האתר לוח מודעות יד שנייה אחראים לכל טלפונים ממפרסמים שונים
או מכל גורם כלשהו כולל שליחת SMS או כל תוכן פוגעני אחר,
פרסום מספר הטלפון שלכם באתר לוח מודעות יד שנייה  על אחריותכם בלבד!!                    

אבטחת מידע: אין בעלי האתר לוח מודעות יד שנייה אחראים לכל נזק שיגרם בפרסום מודעתכם!!!!
או כל שימוש אחר!!!!
ויכלול נזק כספי או גופני הטרדות או כל נזק אחר, אנו לא אחראים
על החשבונות המשתמשים שלכם, אנו נעשה את המיטב לשמור על
אבטחת המידע שלכם במקסימום האפשרי ובעלי האתר מתחייבים
לשמור על פרטיותכם ולא להעביר כל מידע לידי גורם צד שלישי
רק במקרים הצורכים את התערבות צד שלישי בצו של בית משפט או התערבות משטרתית בעקבות פעילות פלילית חשודה באתר

בעלי האתר לוח מודעות יד שנייה לא אחראים במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר לוח מודעות יד שנייה /או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר/ה בזאת, כי את/ה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר את/ה עושה באתר ו/או בשירותיו של האתר לוח מודעות יד שנייה או בשירותי הצד השלישי ולכל צד כלשהו.

בעלי האתר לוח מודעות יד שנייה אינם אחראים בכלל, לרבות כל אחריות בגין שירותי הצד השלישי, הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש  ועוד, ואינה מתחייבת, כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם לגולשי האתר.

 

השימוש באתר לוח מודעות יד שנייה: הדורש מסירת מידע אישי (כדוגמת איזור אישי לוח המכירות) תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של האתר לוח מודעות יד שנייה המשמש למודעתך. יודגש כי מסירת הנתונים לוח מודעות יד שנייה על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם, ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל/י להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת פרסום בלוח המכירות של האתר.

כל גולש/ת רשאי/ת לבקש בכתב מבעלי האתר לוח מודעות יד שנייה, שהמידע המתייחס למודעתכם לא יימסר לצדדים שלישיים. הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות. הואיל והאתר לוח מודעות יד שנייה  מבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, הרי שבאחדים מהשירותים תתבקש/י להוסיף ולמסור נתונים הנוגעים לאופי השירות המבוקש על ידך.

כל השירותים:  אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר לוח מודעות יד שנייה כל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע לגולשים באתר ("שירותי צד שלישי"), הינו באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם, בעלי האתר לוח מודעות יד שנייה לא אחראים לכל נזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש/ת כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי,

 בעלי האתר לוח מודעות יד שנייה אינם אחראים בכלל לכל משלוח דואר אלקטרוני וספאמים
שנשלחים מגורם צד השלישי כלשהו שנשלחים לדואר אלקטרוני של בעל המודעה באתר לוח מודעות יד שנייה.

מדורים :
פנוי ל... משמש למטרתו בלבד אין להעלות תוכן מיני, פוגעני, או בעל זכויות יוצרים
מטרת השימוש פנוי ל... הינו למציאת עבודה, טיולים, או שותפים לבילוי
המדור אינו מומלץ לגולשים מתחת לגיל 18 (בפרסום או גלישה במדור פנוי ל...
מתחת לגיל 18 הינו בפיקוח הורים או בהשגחת מבוגר) אין בעלי האתר אחראים
לכל נזק שיגרם בשימוש במדור פנוי ל...  או גלישה ופרסום באתר לוח מודעות יד שנייה!!!!

לא יכניס המשתמש לכל מודעה שהיא באתר לוח מודעות יד שנייה: לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה. פרסום של מספר טלפון יעשה אך ורק בתוך שדות יצירת הקשר ולא בטקסט חופשי וכן אין להוסיף מודעות כפולות מודעות כפולות ימחקו.

בעלי האתר לוח מודעות יד שנייה רשאים לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתם.

                        כל שימוש באתר לוח מודעות יד שנייה יעשה על אחריותך הבלעדית.

                        אנו מאחלים לכם שימוש מהנה באתר צוות אתר לוח יד שנייה לוח המודעות של ישראל © 2019